Ansvarlig for innlegg i bloggen er Anne Marit Mellum - faglærer i K&H på mellomtrinnet.

onsdag 13. mars 2013

5. TRINN - PAPIRRELIEFFER

De siste to ukene før påske jobber elevene på 5. trinn med resirkulering av papir. Hvitt og farget papir blir lagt i vann og kvernet opp til papirmasse med en foodprosessor. Med nettingrister løftes papirmassen over på stoff og blir til nye og fargerike ark.

Elevene har fått i oppgave å bruke disse nye arkene til å lage relieffer i papir av det vi har kalt hverdagsgjenstander - f eks sakser, skjeer, gafler, pensler, blyanter, knapper, skruer og andre små ting vi finner rundt omkring på skolen og som kan tåle å ligge et par dager i bløt under vått papir.

Når avstøpningene har tørket fjerner vi gjenstandene og sitter igjen med ulike relieffer.Nå gjenstår det montering før vi lager en liten utstilling for skolens elever.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar