Ansvarlig for innlegg i bloggen er Anne Marit Mellum - faglærer i K&H på mellomtrinnet.

fredag 14. september 2012

NYTT SKOLEÅR

Vi er godt i gang med kunst & håndverk på mellomtrinnet. 

På 5. og 7. trinn er vi to lærere, Marianne og Anne Marit. Vi veksler mellom å undervise i full klasse med to lærere, eller dele klassene i to grupper. Hva vi til enhver tid velger er avhengig av elevenes oppgaver og hva vi mener gir best læringsutbytte. 

Vi har laget årsplaner med tidsperspektiv for de ulike oppgavene, men er fleksible i forhold til dette. Målet vårt er at alle elevene skal få tid nok til å gjøre seg ferdige med alle arbeider de starter på. I perioder vil derfor elevene jobbe med litt ulike oppgaver selv om de går i samme klasse.

5. TRINN

5. trinnet startet året med å utforske fargevalører, og vi trente litt på å bruke en pensel riktig..
Neste oppgave var å lage en flat figur i leire som skal monteres på en litt større treplate med samme form. Som inspirasjon til egen figur så vi på en del foto av fisker og fugler.Nå ligger figurene til tørk før de råbrennes. Etterpå skal de glaseres. Treplatene skal skjæres ut med profilsag og males i  kontrastfarge til figuren.

Akkurat nå er hele 5. trinn i gang med en oppgave vi har kalt "Tegne med nål og tråd". Her broderer elevene fritt etter egne tegninger, og broderiet skal felles inn i en pute. Til dette bruker elevene symaskin. 

6. TRINN

På dette trinnet er elevene delt i 4 grupper der klassene er blandet. Vi er 4 lærere som underviser i K&H: Lillian, Marit, Marianne og Anne Marit. 


7. TRINN

Her startet vi året med en modelleringsoppgave. Nå står det mange fine hoder til tørk på keramikkrommet. Til uken skal de råbrennes før elevene bruker penselglasur til å gi hodene sitt endelige utseende. Etter høstferien skal vi trykke stoff som skal bli kropp til disse risposevesnene.
Gjennom århundrer har korssting og brodering vært en del av vår kultur og prydet mangt et norsk hjem.

Forrige uke startet alle tre 7. klassene med "Geriljabroderi". Elevene lager sine egne  bokstavmønster og  får brodere korte tekster de selv føler for. I oppgaven syr vi med korssting, men er ikke veldig opptatt av broderiteknikk forøvrig. Forside er forside og baksiden skal vi gjemme bort.